Disclaimer Damp-e

De website en producten van Damp-e zijn bedoeld voor personen van 18 jaar en ouder. Damp-e wijst erop dat personen jonger dan 18 jaar geen bestellingen mogen doen. Damp-e aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van een bestelling, gedaan door een persoon jonger dan 18 jaar. Alle aangeboden producten van Damp-e dienen buiten bereik van personen onder 18 jaar te worden gehouden.

Damp-e aanvaardt geen aansprakelijkheid in de volgende situaties:
  • Het product geeft niet het door de koper verwachte/gewenste gevoel en/of effect
  • Verlies van de werking van het product
  • Oogstresultaten
  • Fysieke en/of mentale klachten (waaronder maar niet beperkt tot: duizeligheid, hartkloppingen, hoofdpijn, verwardheid, het opwekken van een psychose)
  • Verminderd reactievermogen
  • Ander persoonlijk letsel en/of arbeidsongeschiktheid als gevolg van het gebruik van het product

De producten die Damp-e aanbiedt, kunnen niet als medicijn worden beschouwd en dienen niet ter vervanging van (reeds gestarte) medische behandeling(en) en/of medisch advies van een zorgverlener. De producten kunnen derhalve niet worden gebruikt als substituut voor een voorgeschreven geneesmiddel of medicijn. De producten van Damp-e mogen nooit in combinatie worden gebruikt met medicijnen, alcohol, supplementen, antidepressiva (MAO-remmers, SSRI's, SRNI's en TCA's) en andere middelen met een soortgelijke werking.

Damp-e verkoopt alleen producten die voldoen aan de voorwaarden zoals beschreven in de Opiumwet en die zich derhalve niet bevinden op Lijst I & II van de Opiumwet. Verkoop zal alleen plaatsvinden in het kader van medische en/of wetenschappelijke redenen, zoals beschreven in artikel 8 van de Opiumwet. Daarnaast hanteert Damp-e beperkingen bij de verkoop: een koper kan maximaal 5 (hennep)zaadjes per dag aanschaffen. Indien er een vermoeden bestaat, op basis van het type product waar de overeenkomst betrekking op heeft, al dan niet in combinatie met de personen aan wie de producten worden geleverd, de wijze en plaats van levering, evenals de duur en omvang van de levering, dat er geleverd wordt aan grootschalige telers of handelaren, behoudt Damp-e zich het recht voor om op elk moment de overeenkomst te ontbinden. Restitutie van het aankoopbedrag zal zo spoedig mogelijk worden verwerkt; de betaling zal binnen 30 dagen na ontvangst van de retourzending plaatsvinden. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.

Alle informatie die Damp-e aanbiedt via de website of door haar medewerkers via telefoon, e-mail of andere communicatiemiddelen wordt puur voor informatieve doeleinden verstrekt en mag niet worden beschouwd als medisch advies. Hoewel Damp-e en haar medewerkers altijd zullen proberen om hun werkzaamheden naar beste vermogen uit te voeren, kan niet worden gegarandeerd dat productomschrijvingen en informatie verstrekt via de website of door medewerkers via e-mail, telefoon of andere communicatiekanalen, accuraat, volledig, betrouwbaar, actueel en foutloos zijn. Damp-e wijst erop dat in sommige gevallen de vorm en kleuren van verpakkingen kunnen worden gewijzigd, terwijl het om hetzelfde product gaat zoals beschreven.

Naast het raadplegen van de website of medewerkers is de koper zelf verantwoordelijk om zich op de hoogte te stellen ("onderzoeksplicht") van het gebruik, de werking en eventuele gezondheidsrisico's van het bestelde product. Damp-e is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verkeerd of onwettig gebruik van de geleverde producten.

LEVERINGEN BUITEN NEDERLAND:

Alle producten die Damp-e verkoopt, voldoen aan de Nederlandse wetgeving, waaronder de Opiumwet. Damp-e kan geen 100% betrouwbare informatie verschaffen over de verkoop en levering buiten Nederland. De koper van het product dient zich daarom zelf op de hoogte te stellen of de import van het product legaal is en draagt zelf verantwoordelijkheid en rechtmatigheid voor het naleven van de lokale wetten en douaneregels. Damp-e is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor bestellingen die in opdracht van de koper worden verzonden, indien blijkt dat het product illegaal is in het land waarnaar de bestelling is verstuurd. Damp-e is dan ook niet verantwoordelijk voor eventuele inbeslagname en/of vernietiging van producten door douane of andere autoriteiten in het land waar de bestelling is afgeleverd, dan wel in landen die tijdens het transport worden gepasseerd. Bij constatering van het hierboven genoemde zal Damp-e eveneens niet het aankoop- en verzendbedrag en (eventuele) vergoeding van schade aan de koper restitueren. De verantwoordelijkheid ligt bij de koper vanaf het moment dat hij de bestelling plaatst.

Door gebruik te maken van onze website ga je akkoord met deze disclaimer. Bij geschillen tussen Damp-e en de koper met betrekking tot producten die zijn gekocht bij Damp-e, is het Nederlands recht van toepassing.